{txt_nahoru}

Ubytovací řád Pensionu Na Bělidle

Publikováno: 29.11.2016 | Autor: admin
 1. Ubytovatel může ubytovat hosta,který se personálu prokáže platným cestovním pasem,občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 2. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 17 hodin.Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 3. Host užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin.Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat 70% pobytu za následující den.
 4. Na základě potvrzené objednávky je hostovi zaslán Zálohový list, doplatek za ubytovací služby je zpravidla při příjezdu hosta.
 5. Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím,společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.
 6. Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení,odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb,bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.
 7. V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.
 8. Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit u personálu ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
 9. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích a ve všech interiérech je zakázáno kouřit.
 10. V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice.
 11. Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Psi a zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna za poplatek s tím, že předem musí být ohlášen jejich pobyt.
 12. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, zpravidla při nástupu pobytu. Ceník ubytování a služeb je vystaven na webových stránkách penzionu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby.
 13. Stížnosti hostů, případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení, přijímá vedení ubytovacího zařízení.

Storno poplatky

Při odstoupení od smlouvy před nástupem na pobyt či zahájení čerpání služeb je zákazník povinen zaplatit odstupné:

A) více jak 30 dní předem 20% z předem stanovené ceny za ubytování / platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt.
B) 30 - 20 dnů předem 30% z předem stanovené ceny za ubytování / platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt.
C) 20 - 14 dní 50% z předem stanovené ceny za ubytování / platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt.
D) 14 - 1 den 100% z předem stanovené ceny za ubytování / platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt.

Pokud zákazník nenastoupí pobyt či nezahájí čerpání služeb a tuto skutečnost písemně neoznámí, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% z předem stanovené ceny za ubytování nebo 100% z ceny předem domluveného rozpočtu akce ( svatby, školení apod.)

Ubytovací řád a storno poplatky jsou platné od 1.1. 2015

{txt_dolu}